REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud shledá zákazník na dodaném zboží vadu materiálu nebo vadu výrobní, nebo bylo zboží dodáno chybně, nebo pokud byla dodávka neúplná, má zákazník právo podat na takovou vadu v zákonné lhůtě 24 měsíců od obdržení zboží reklamaci. Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník a Obchodní zákoník). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není přímo u výrobku uvedeno jinak.

Záruku nelze uplatnit pokud:

– byl výrobek poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce)

– byl výrobek používán v rozporu s doporučeními: Péče o šperky z minerálů a z perel a Jak pečovat o bižuterii

– se jedná o opotřebení vzniklé běžným používáním

– se jedná o vady vzniklé špatným skladováním (např. poškrábáno od jiných šperků)

– se jedná o mechanické poškození.

Upozornění: barevnost produktů se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a odlišné interpretaci barev u různých monitorů. Drobná barevná odlišnost zboží není relevantním důvodem pro podání reklamace.

 

POSTUP PŘI REKLAMACI

O reklamaci nás informujte prostřednictvím e-mailu, pomocí kterého se s Vámi dohodneme o způsobu vyřízení reklamace. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku na naši adresu, uveďte důvod reklamace a přiložte kopii faktury. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Reklamované zboží odeslané na dobírku nebude přijato a bude odesláno Kupujícímu na jeho náklady. Vaše reklamace bude vyřízena v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Dopravné v souvislosti s reklamovanými šperky k prodávajícímu hradí zákazník. Po vyřízení reklamace budou šperky zákazníkovi zaslány zpět na náklady prodávajícího.